Fijnstoffilters

Fijnstoffilters

Schräder Fijnstoffilters

Bij het opwekken van energie uit biomassa komt beduidend minder klimaatschadelijke CO2 vrij dan bij de verbranding van fossiele brandstoffen. Wel is de fijnstofemissie hoger dan bij gas- of oliestook. Een fijnstoffilter lost het spanningsveld tussen wet- en regelgeving versus emissie-uitstoot op. Een fijnstoffilter realiseert de gewenste uitbreiding van het energetisch gebruik van biomassa met grenswaarden voor fijn stof naast ambitieuze specificaties voor luchtkwaliteit.

Met het elektrostatische fijnstoffilter van Schräder, dat ook achteraf kan worden gemonteerd, kan aan de strengste emissie-eisen op gebied van fijnstof worden voldaan. Toepasbaar op alle houtverwarmingsintallaties (houtpellets, houtsnippers, houtblokken).

Schräder Filterbox-SZ

Elektrostatische fijnstofscheider voor krachtige houtverwarmingsinstallaties
De Filterbox-SZ is een modulaire stofafscheider voor grotere houtovens. De Filterbox-SZ combineert twee beproefde scheidingsprincipes: Voor een elektrostatische deeltjesscheider wordt een cycloon geïnstalleerd. Computerondersteunde simulaties tijdens de ontwikkeling garanderen een optimale geometrie en perfect stromingsgedrag.

De rookgassen gaan eerst door de cycloon, die het grove stof scheidt. De kleinere stofdeeltjes worden vervolgens elektrostatisch geladen en in de nageschakelde module via elektroden gescheiden. Door middel van een schudmechanisme worden de elektroden en de scheidingsvlakken automatisch gereinigd. Het stof valt in een opvangbak. Omdat het grove stof al in de eerste module wordt afgescheiden, worden de intervallen voor het reinigen van de elektrostatische module en de onderhoudsinspanningen aanzienlijk verkort.

De afzonderlijke, compacte componenten zijn elk ontworpen voor een ketelvermogen van 100 kW en kunnen in de toekomst worden gecombineerd voor een vermogen tot 600 kW.

Voordelen

  • De modulaire units van 100 kW kunnen compact worden opgesteld op de plaats van gebruik.

  • De krachtige draadelektrode zorgt voor een hoog scheidingsvermogen bij een laag stroomverbruik

  • Foutloze en stabiele werking dankzij minimale mechanica

  • De automatische droogreiniging door trilling zorgt voor een gelijktijdige ontstoffing van de elektrode, scheidingsbuizen en behuizing

  • Eenvoudig onderhoud dankzij verschillende reinigings- en inspectieopeningen

  • Lage bedrijfskosten

  • Geïntegreerde bypass en afsluiter voorkomen uitvlokking tijdens het reinigen

Downloads
Brochure >

Wilt u ook tot 60% besparen op uw energierekening?
Kies voor de warmte-oplossingen van Calor. Zie snel uw potentiële rendement bij de investering in een biomassa-installatie. Neem contact met ons op om te zien hoeveel u kunt besparen.